Điểm số Crown

Xây dựng hợp lý Từ quá khứ, một phát hiện liên tục của quá trình để xem khi trái tim của các cầu thủ ở dưới cùng của số lượng kiến ​​thức thường có nhiều tình huống khác nhau cần… Read More